24/06/14


A mediados do ano 1819  nunha España na que o Absolutismo de Fernando VII volvera a tomar as rendas (1814-1819) do país, os mariñeiros da nosa comarca víanse supeditados polas condicións que estaban a impoñer os donos das fábricas de salga, á súa vez armadores da maior parte das embarcación de pesca. Ante esta tesitura algúns destes mariñeiros matriculados, veciños de Bueu, deciden xuntarse para formar compañía de pesca.
Tal é o caso de José Piñeiro, Francisco de los Santos, Bartolomé de la Rúa, Benito de la Rúa, Francisco Agulla de Ranmorta e outros que forman contrata de asociación para a pesca, cunha serie de cláusulas ás que se comprometen cumprir.
Os motivos que aducen para chegar a facer esta contrata son:
'co xornal que lles daban os armadores non podían vivir e acordaron facerse cos aparellos, embarcacións… para que, como donos recaían en eles todos os beneficios…..' E así o asinan ante o escribán que vivía en Meiro José Benito de Arís.


22/06/14

Xa no xuño do ano 2013 dei a coñecer a entrada “Como ir na procesión do Corpus…” na que transcribía os avisos do cura de Bueu, Don Ángel Rama Lestón. Agora presento o horario e as disposicións feita polo mesmo sacerdote ese mesmo ano:

1937
------------------------ DÍA 6 DE JUNIO ----------------------------
FIESTA DEL CORPUS EN ESTA VILLA PARROQUIAL
========================================
(Mañana)
SIETE.- Misa parroquial y comunión general
ONCE.- Misa solemne, cantada por la Orquesta “Serrano”
######
Quedará JESÚS SACRAMENTADO, expuesto a la adoración de los fieles, hasta los Ejercicios de la tarde.
Se encarece a las Directivas de Jueves Eucarísticos. Sdo. Corazón e Hijas de M.ª. Puestas de acuerdo, procuren tener distribuidos Coros de 12 asociados, para turnarse de media en media hora ante el Stmo. Inmediatamente después de la Misa.
* OOOOOOOOOOOO *
(Tarde)
ADVIERTE: España espera que ningún católico de la Parroquia dejará de visitar esta tarde a JESÚS SACRAMENTADO, para rogarle por la pronta y completa victoria de sus cristianas y patrióticas Armas… Católicos: reflexionemos, que Cristo Jesús es el Señor de los Ejércitos… Oraciones y penitencia nos suplican, mejor dicho, nos mandan los de vanguardia con voces de su sangre generosa… ¡Cuánta responsabilidad ante Dios y ante España, si por falta de sacrificio y oración en la retaguardia se derrama una gota de sangre! .. ¡ Y DIOS sabe las vidas que se ahorrarían, si tú, cristiano, orases con más frecuencia y fervor! .. Medítalo ante CRISTO SACRAMENTADO.
CINCO.- Piadosos ejercicios: Estación, Sto. Rosario y acto de consagración del género humano a Jesús Sacramentado.
SEIS.- Organización y salida de la procesión con el STMO.
* *****     ****    ****
OTRA ADVERTENCIA. Es de fé y de razón, que las ofensas individuales contra Dios N. Sr. Se paguen individualmente, si individualmente no se enmendare; pero, también  es de razón y de fé, que el alejamiento social de Jesucristo, Rey y Señor de los pueblos y naciones, reclama un castigo colectivo en el tiempo, porque sólo del tiempo son la vida de las sociedades… ¡Cuánto han ofendido en esto los pueblos a Jesucristo! .. ¡Cuánto alejamiento de El! .. ¡Cuánto desconocimiento de su soberanía! .. Católico de BUEU: ¡No crees que también nuestro pueblo, como tal colectividad, ha ofendido algo a Cristo Jesús en este sentidos? - ¡!..!! Pues mira: la procesión de esta tarde es de público desagravio y de profesión pública de Fé y de reconocimiento de la soberanía Social de JESUCRISTO… Ven: adórale y acompáñale a su paso por las calles de la parroquia… Cumple con este deber como creyente, como español y como miembro social de tu pueblo.


03/06/14

A tradición de alugar durante as vacacións estivais remóntase, cando menos, ao século XIX pero non así a súa incursión e propaganda nos medios de comunicación.
En previsión da tempada do verán de fai máis de 100 anos lemos, por primeira vez na prensa madrileña, un anuncio do aluguer dun piso (casa?) a uns 200 metros da “fermosa praia” da “bonita vila” de  Bueu.


Este anuncio sae polo menos en dúas datas e xornais:
1º En  El Liberal  do 4 de maio de 1904
2º En El Imparcial  do 7 de maio de 1904 páx. 6

E non será ata 1953 cando volvamos a ver un reclamo na sección “Anuncios por palabras” do ABC do 5 de maio, na páxina 42


E no mesmo xornal ABC dous anos máis tarde (o 12-05-1955 páx. 61)