22/12/12

Veciño de Bueu reclama a conveciños parte do 2º premio da Lotería de Nadal
O 2º premio da Lotería de Nadal do 22 de decembro de 1927 caíu no nº 50.153.  Número ao que lle correspondía 10.000.000 de pesetas.
 Curiosamente o número completo foi mercado, na administración de lotería situada no nº 6 da rúa Urzáiz de Vigo, polo apoderado da Casa Llorente (axente navieiro e comerciante).  O billete repartiuse entre os dependentes e clientes tanto da axencia navieira como os do almacén de paquetería. Pode verse na prensa da época que os agraciados, máis de cinco mil, repartíronse por todo Vigo, pobos limítrofes e ata entre a maioría dos doucentos emigrantes do buque “General Belgrano” que embarcaran con destino a Bos Aires e Montevideo.

No noso concello tamén tocoulle unha participación á señora María M. G.
Pero a “boa fortuna” non foi plena. Pronto lle apareceu unha denuncia dun comerciante de Bueu que lles reclamaba 2.500 pesetas por unha participación de 50 céntimos de peseta. A agraciada, non dando crédito, dicía ante el juez que o veciño (P.L.A.) quería aproveitarse facéndolle unha“ ...injusta, infundada e inverosímil reclamación...”.
Non hai constancia documentada de como quedou a reclamación pero, polo que sei, todo apunta a que quedou en nada...


Espero que rematedes o ano sendo agraciados coa Lotería dos desexos cumpridos, de atoparvos cun cambio favorable na sociedade actual, cun novo repuntar dos valores e das ilusións... De ser así contade que vos reclamaremos, cando menos, a máis pequena que haxa para repartir entre todos os que o queiran ser felices...
Unha aperta  

07/12/12

Parece mentira que a sociedade non poña remedio ás penurias da gran maioría do ser humano... Seguimos igual e, polos tempos que corren, cada vez peor... máis paro, menos recursos, maior exclusión social, etc.
Todos os anos por estas datas as institucións benéficas (Cáritas e moitas ONGs) fan chamados á solidariedade cos máis necesitados de entre nós e a resposta é... (Daquela maneira!). 
Como reclamo vou a utilizar o mesmo artigo, saído en Bueu, fai 100 anos. A única diferenza está na cor distinta do texto (para actualizar o enderezo).
 Como é lóxico non gustan a tutela da desgraza, o rol feminino, os termos (pobre, caridade,...) e o ton utilizado, propios da época, pero si a intención e finalidade da mesmas.
Descoñecemos se as nosas liñas de números anteriores chamando a atención das almas caritativas e persoas piadosas, deu resultado. Oxalá que as señoras da conferencia tivesen a satisfacción de recoller moitas esmolas para os seus pobres!
Ocórresenos hoxe pedir a todos algo en caridade, para obsequiar con víveres propios das festas que se aveciñan, aos pobres do distrito.
Bacallau, arroz, garavanzos, aceite, pan...., menesteres todos para facer un guiso e que poidan os pobres, o día de Noiteboa, facer a sú cea.
Queira Deus que xuntemos moito para que a esmola se estenda a cantos máis mellor, y sexa abundante!
 Recóllense donativos no local de Cáritas (Rúa Ramón Bares) ou Servizos Sociais do Concello1  debendo entregalos antes do día 22 para ter tempo de mercar e facer o reparto.

1. No xornal, en 1912, dicía: " casa de la Presidenta de la Conferencia, Doña Francisca Massó de Bolibar y en la Administración de este periodico,"

01/12/12

Ao longo dos últimos dous séculos a máis grande partes dos cargos públicos prestaron xuramento ás distintas normas máis altas de ordenamento xurídico: Constitucions (7),  Leis Fundamentais do Movemento (1958-1978), etc. 
Exemplos deste tipo de xuramento, no noso concello podemos velo na documentación almacenada no seu arquivo. Desta vou mostrar no seu texto íntegro o acta da xura da Constitución de 1869 por parte do alcalde D. José Domínguez Fontenla do que nese ano era mestre de Cela D. Manuel Antonio Bares Fariña1 .

Jura á la Constitución del maestro de escuela de Cela
 En Bueu a treinta de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve, ante el Sr. Dn José Domínguez Alcalde popular de este Distrito concurrió á la Casa Consistorial del mismo, el maestro de la escuela pública incompleta de Cela DnManuel Antonio Bares exponiendo que noticioso del Decreto de S. A. el Regente del Reyno fecha 18 del corriente publicado en la Gaceta del día 19 n. 353, se presentaba como era su deber á prestar el juramento á la Constitución de 1869 decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes de la Nación. En su virtud el Sr. Alcalde deseoso de que el acto tenga efecto con la solemnidad debida, dispuso que por el Secretario del Municipio, se hiciese lectura íntegra, no solo del Decreto del Ministerio de la Gobernación fecha 17 de Junio del corriente año, si que también de la Constitución ó Código Fundamental y después de que así se realizó, dirigiéndose al interesado procedió a exigírselo usando la fórmula siguiente,, Jurais guardar y hacer guardar la Constitución Española promulgada en 6 de Junio de este año? ¿Juráis haberos bien y fielmente en los deberes que como funcionario y como Ciudadano tenéis contraídos mirando en todo por el bien de la Nación? A lo que respondió el interpelado “Si Juro”. Si así lo hiciereis Dios y la Patria os lo premiará y si no os lo demanden además de exigiros, la responsabilidad con arreglo á las leyes.
Con lo cual terminó la Solemnidad, de la toma de juramento que firma el Sr. Alcalde con el interesado, de todo lo que yo Secretario certifico.
 (Sinaturas de José Domínguez, Manuel A. Bares e do Secretario Nicolás M. Seijo)


1- MANUEL A. BARES  FARIÑA: Pai de Matilde Bares, de Manuel Antonio Bares, Ramón Bares (non o que ten adicada unha rúa) e Francisco Bares Giráldez