22/10/15

No ano 1927 a empresa Massó Hermanos solicita autorización para “instalar na súa fábrica de conservas de peixe, unha máquina de fabricación de Puntas de París, con destino exclusivo para as súas necesidades” na fábrica que posúen en Bueu.
Ante a publicación[1] oficial de dita autorización os industriais dedicados ao ramo da fabricación de arameos e Puntas de París elevan instancia ás máis altas autoridades para que lle deneguen á empresa Massó a dita petición aducindo os seguintes motivos:

-         Porque nese momento “hai exceso de fábricas de Puntas de París que apenas traballa polo que hai unha enorme produción a prezos de coste e en cambio o consumo absorbe unha pequena parte, o que orixina un envilecemento nos prezos que é causa da grande crise que atravesa” o sector.
-         Porque son bastantes as fábricas que polas razóns anteriores tiveron que paralizar a fabricación, ou están en suspensión de pagos e quebra.
-         Porque co pretexto do “PROPIO CONSUMO móntanse subrepticiamente novas fábricas que perturban o mercado nacional xa que importan grandes cantidades de arameo estranxeiro aproveitándose das oscilacións do cambio e cotizan a ameaza, con evidente prexuízo da Economía Nacional”
A pesares de todas as queixas do sector o Presidente do Consello de Ministros, de acordo co Comité Regulador da Produción Industrial, autoriza á empresa Massó para que poida fabricar Puntas de París. O que se publica na Gaceta do día 27 de outubro de 1927.

Nota: Grazas a Manuel Aldao por facilitar información.


[1] Gaceta de Madrid n1 155 do 4 de xuño de 1927

11/10/15


No expediente relacionado coas obras e proxección en planta do proxecto de igrexa parroquial en San Martiño de Bueu atopámonos coas seguintes noticias que aquí resumo:
En canto á xustificación da necesidade dunha igrexa nova:
-          Pouca capacidade da vella dada a ampla veciñanza que posúe.
-          Por estar as súas paredes agretadas e ter esborralles notábeis e socavados gran parte dos cimentos.
-          Coas madeiras que arman o tellado e teito do templo, enteiramente inútiles e con desprendementos que ameazan próxima ruína.
-          Por ser tal o estado de todo o edificio que non admite reparación algunha que o sacase da ruína.
Por todo iso o arquitecto Domingo Lareo[1] fixo o proxecto, que se adxunta, do novo templo. “Proxecto o máis sinxelo en ornato e económico no custo”. Para contratar a licitación e construción das obras do citado proxecto puxo as seguintes condicións:
-          Cimentos dun metro, termo medio, de fondura.
-          O contratista non podería comezar a facer os cimentos sen o previo recoñecemento dos mesmos polo arquitecto.
-          Feitos os cimentos e asentado o soleado trazarase o perímetro que  ocuparan o groso das paredes coa asistencia do facultativo.
-          O zócalo exterior e interior que reciben as paredes, as faixas dos esquinais, as pilastras, os estribos, doelas dos arcos, [...] a fachada e paredes que constitúen, a torre, o lousado de toda a igrexa sancristía e a súa escaleira será o cadeirado da illa de Tambo e as paredes do corpo da igrexa e sancristía de cachotaría perpiaños asentados en morteiro de cal e area , [...] O recebo e chaira que ha de cubrir as paredes de cachotaría pola parte interior e exterior do templo [...] Para as revocaduras ou brancos daranse as mans que sexan necesarias con calea de cal puro.
-          As madeiras a empregar no tellado serán de carballo e castaño e, despois de montada, daranlle unha man de alcatrán.
-          Nos vans de luz poñeranse reixas de cadrado, a excepción da reixa da fachada que será de adorno.
-          A bóveda da igrexa será de medio canón.
Coma resumo do presuposto:
Importe total da obra                              160.689,9 reais
Por valor de materias da igxexa actual   16.818,0 reais
Cantidade ofrecida pola veciñanza         10.000,0 reais
Cantidade sobre os fondos do Estado   133.871,9 reais
Pontevedra 26 de xullo de 1860

Nota: Ver artigo relacionado saído neste mesmo blog 0 3/5/2015: O Concello pecha a igrexa de Bueu.


[1] Domingo Laredo Quintela naceu en Santiago de Compostela no 1791. Un dos poucos arquitectos, con Alejo Andrade, José Mª Noya, Santiago Estévez,… que na primeira metade do século XIX tiñan título pola Real Academia de Belas Artes de San Fernando.

01/10/15

No mes de xullo de 1936 as autoridades requisaron, entre outras cousas, os aparatos de radio que había nas mans de particulares do concello de Bueu. Pasados os meses, e examinados os expedientes políticos dos seus donos, foron devoltos. Máis a algúns, pese a ser afectos ao Réxime, tiveron que reclamar o seu aparato. Tal foi o caso de dous industriais de A Graña. Un era dono dun aparato de radio marca Clarion, modelo 470 tipo 2  e o outro da marca Philips nº 5976 tipo 634. Logo de pedir de novo os informes ao posto da garda civil e recibidos estes de forma favorábel o alcalde decreta lle sexan devoltos case un ano despois (maio de 1937).

Clarión 470
Philips tipo 634