18/11/21

 Unha triste noticia para a cultura galega chegou esta semana. O falecemento do escritor e académico Darío Xohán Cabana Yáñez.

O que poucos saberán é que Darío casou en Bon-Beluso, un 10 de febreiro de 1974, coa bonense Amelia Outeiro Portela.

No ano 1996 un amigo común (José Luís Fernández Aldegunde) púxonos en contacto; e nunha escapada a Bueu, Darío achegouse a falar da súa obra co alumnado do Colexio Público (agora ‘A Pedra’). Foi un día importante para a rapazada, para nós e para el tamén (así nolo dixo). Un dos motivos que tiña para este goce, a parte da actitude favorable dos pequenos, era o comprobar que todos o coñecían ao través do libro “O avión de Cangas” que leran e dun Candil dedicado e reducido para a ocasión,

Dende aquí queremos achegar as condolencias á súa familia e desexarlle que D.E.P.

Para ver o Candil premer aquí:

http://bueu.esy.es/Revistas/O%20Candil/DarioXoan.pdf

01/11/21

De O Candil nº 20 
 Dende hai anos, moitos cidadáns viron con pena a desaparición ou desfeita de elementos pertencentes ao patrimonio de todos. Os por que? que isto xera son moitos, pero case que nunca contestados e, co gravame, de que o tempo os oculta da memoria colectiva.

Por poñer un exemplo de Bueu, fixarémonos no Viacrucis ou camiño con cruces que no seu día, finais do século XVII, mandara facer o abade de Bueu Fernando de la Rúa Freire e Andrade que ía dende a igrexa de San Martiño ata a de Santa Cruz. Das dezaseis cruces que o conformaban só queda o cruceiro que está fronte a capela de Sta. Cruz e algún que outro mastro (fuste ou columna) e algún baseamento (plataforma) ou pedestal. Todos os demais elementos desapareceron; a última cruz non hai moitos anos.

Pero que pasou? Cando e quen é o responsable? A estas e outras preguntas atopamos resposta no oficio que en 1881 o abade de Bueu, Manuel González, lle envía ao alcalde Narciso Galup Vergés e que a continuación transcribo:

Sr. Alcalde Constitucional de Bueu: O que subscribe, rexente eclesiástico de Bueu, pon en coñecemento da superior ilustración de Vd. que habendo chegado ao seu coñecemento, que un demente da supra dita parroquia, despois de ter derribado varios cruceiros ou crucifixos da casa titulada Sta. Cruz, destruíu o dezanove do presente mes de xaneiro o que estaba na estrada que parte da Praia a esta igrexa do meu cargo e sendo un deber de todo bo cidadán poñelos en coñecemento das autoridades competentes, o poño en coñecemento de Vd. A fin de que ese demente chamado Manuel del Río (alias o Chollo) non ocasione no sucesivo danos que haxa que deplorar. Deus garde a Vd. moitos anos para ben deste distrito. Xaneiro 24 do ano de 1881== Asina: Manuel González 

Graza a isto tamén coñecemos que no cruce do camiño da Igrexa coa estrada a Aldán (actuais rúas Alexandre Bóveda e Pazos Fontenla) houbo un cruceiro. Cruceiro este que o tempo fixo de novo, cambiando a situación, na barriada de Pescadores.

Referencia á desfeita do viacrucis a podemos ver de novo case setenta anos despois (1948) cando outro párroco de Bueu, Ángel Rama Lestón lle envía unha carta ao alcalde José Mª Massó para agradecerlle que este lle comunicara o proxecto de construír unha nova “capela-ermida na mesma paraxe na que estivo emprazada a anterior dos Santos Reis e baixo a mesma advocación titular” que fundara Fernando de la Rúa. Da capela vella lle di que “de cuxos vestixios só quedou o recordo flotando no ambiente [...] abrigo a esperanza de que haberá de quedar resgardada para sempre de toda incuria e espírito demoledor, que parece cebouse nas obras públicas realizadas polo D. Fernando nesta parroquia; cal aconteceu tamén cos cruceiros das estacións do Viacrucis erixidos por el en 1681 desde o templo parroquial desta vila ata a capela-ermida de Sta Cruz, fundada ase mesmo por el en 1671, e dos cales só queda en pé  o que está fronte ao portal exterior desta capela, e tal vez o do Enleito, e algunhas varas doutros, pero tronchadas, como se quedaran para testemuñas dalgún furor iconoclasta que pasou pola localidade”. 

Arquivo M.Bueu 147/1

Arquivo M.Bueu 147/1

Arquivo M.Bueu 4054/23