01/02/19


No mes de maio de 1908 recíbese unha instancia no concello de Bueu, curiosamente dirixida ao Sr Alcalde (ata aquí todo normal) «e máis tres desta digna Corporación» do que descoñecemos o porque desta insólita misiva así como quen son os tres interpelados[1].  
A transcrición do texto é:
«Josefa R--- F--- de Beluso á V.V. respectuosamente expón: Que mirado por máis dunha vez, que os xogadores da Chave na vía ppca de Beluso, non deixan paso libre aos burros que van cargados de gran para os muíños de Bueu.
Suplica a V.V.  dígnense ter a bondade de ordenar aos Celadores de barrio correspte, de que lles avisen a ditos xogadores para que non comentan semellantes desordes que ofenden ao pobo no que naceron.
Espero acadar do celo e bondade de V.V. o que por necesidade lle pide a expoñente.
Deus garde as súas vidas por ms as.
Bueu a 13 de maio de 1908
(asinado)»

Curioso e gratificante é saber que en menos dunha semana despois o alcalde, Manuel González Graña, deu as ordes oportunas aos Alcalde de Barrio, para que o mencionado na instancia non se repetira:
«O 18 de maio foi cumprido o que se interesa nesta instancia, oficiando ou transmitindo ordes sobre o particular aos alcaldes de barrio.
(Asinado)»


[1] Aínda que podemos interpretar son concelleiros da parroquia de Beluso probablemente implicados na denuncia.