23/04/17


Ao longo do tempo constátase a presencia de hórreos na longa praia que era o fronte marítimo de Bueu. Dende os hórreos de Pescadoira ata o que estaba xunto á salga de Galup o “A Requisa” na Banda do Río que segundo me dixeron é un dos que están no pazo de Santa Cruz. Pero o que agora quero exporlles é o que ocorreu con dous deses hórreos...
  Na Sesión Ordinaria do Pleno do Concello de Bueu do día 29 de abril de 1868, presidida polo alcalde Manuel González Plá, e como único punto do día trátase da pretensión de Dn Gaspar Massó e Dn Jaime Bolibar de seguir mantendo uns hórreos construídos por eles  na praia fronte ás súas respectivas casas. A denuncia para que se mantivese expedita a praia viña da Comandancia de Mariña e o concello dálles 15 días de prazo para que os retiren, como así o fixeron. 
Recreación en foto de 1907
A transcrición da Acta desta sesión:
“... Desuse conta das solicitudes que elevaron á Alcaldía Dn Gaspar Massó e Dn Jaime Bolibar pedindo se lles permitise conservar no sitio que hoxe están , ou sexa próxima, o do primeiro, á Consistorial e fronte á súa respectiva casa o do segundo, os hórreos que implantaron na Praia desta Vila, toda vez segundo as disposicións tomadas pola Axudantía de Mariña en Bueu á limpeza da mesma e que estivese desembarazada de todo estorbo, parece quere privarse de telos na paraxe que se recoñecen; e como non pode toleralo nin consentilo o Concello porque ademais de esquecer os seus deberes choca directamente coas medidas adoptadas pola citada Axudantía á quen se dispensou a reparacións debidas para levalas a feliz termo, considerando ademais, que outras persoas secundando a aquelas, desviaron os que tiñan fronte as súas casas no sitio de Pescadoura e finalmente que non se lles recoñece dereito de propiedade sobre o terreo no que se implantaron os citados hórreos, acorda o Concello por unanimidade se lle denegue aos expresados Dn Gaspar Massó e Dn Jaime Bolibar a pretensión que intentan, aínda que concedéndolles por un trazo de consideración quince días de termo a cada un para que os retiren e fagan desaparecer do sitio trasladándoos a onde mellor lles acomode sempre que non estorben, comunicándolles así polo señor Presidente. Co o cal levantouse a sesión. Tras todo o cal e certifico”
      Sinatura do alcalde e concelleiros presentes


13/04/17


Co gallo da “conmemoración do establecemento do Réxime republicano” o alcalde de Bueu, Jesús Prieto García publica un Bando para que o pobo celebre como día festivo este evento o 14 de abril.
Transcrición do texto:
“DON L. JESÚS PRIETO GARCÍA, ALCALDE DO CONCELLO DE BUEU.
                   FAI SABER: Que declaro o día de mañá de festa nacional en conmemoración do establecemento do Réxime republicano, implantado pola vontade do pobo na súa función soberana do 12 de abril do pasado ano, é un deber inescusable que me dirixa aos meus conveciños, sen distinción de clases ni categorías, amantes todos do ben da Patria, para que , exteriorizando a satisfacción polo sistema que nos rexe, principio e medio de toda democracia, téñase como tal día de festa a cuxa fin, encarezo engalánense os balcóns con colgaduras das cores da ensina nacional, e se paralicen os traballos e pechen os comercios, estes desde a hora de once por darse a circunstancia de ser día de mercado.
Bueu 13 de abril de 1932

Carimbo da Alcaldía e sinatura de Jesús Prieto

01/04/17


Hoxe imos achegarnos ao momento no que os concellos, como o de Bueu, tiveron que lexislar para adaptarse, na práctica, ao que dispuña a Lei de pesas e medidas de 19 de xullo de 1849[1]. Deixar as medidas tradicionais e adaptarse ao Sistema Métrico Decimal non foi nada doado. Algunhas unidades de pesas e medidas duraron, na súa adaptación definitiva, algo máis dun século.


Texto oficial do...

O Concello Municipal de Bueu

 Segunda varias disposicións vixentes, as pesas e medidas que deben usarse nos pobos da Península, deben ser arranxadas ao novo sistema métrico decimal; e para as transaccións neste distrito municipal proponse as modificacións que a continuación se anotan.
No Distrito de Bueu existen como tipos as pesas e medidas sigs (seguintes) para medir:
Trigo  centeo.............
1 ferrado de 12 concas, equivalente a 20 litros 86 cents
Millo e feixóns..........
1 ferrado de 16 concas, equivalente a 26 litros 80 cents
Graos e sementes......
1 conca, equivalente a 1 litro 738 cents
O viño e Agte. con.....
1 calabazo, que seu peso é de 40 libras castelás equivalentes a 18 litros 0 87 mils, conten 40 cuartillos.
O viño e Agte. con....
1 cuartillo, que pesa 1  libra castellá
 O viño ....................

1 pipa compútase con 26 cabazos, e resulta igual ás que marcan en Galicia 60 vergas, e en Cataluña 63 ½ cortes, conten o peso de 1040 libras castelás equivalentes á 478 quilogramos-500 gramos.

Os terreos................

1 vara de 13 cuartas galegas, equivalente a 2 metros 728 mils

Os terreos................
1 ferrado de sementeira, comprende 64 varas cadradas, de 13 cuartas, é equivalente a 643 varas castelás cadradas, e á 5 áreas 00 centiáreas 97 mil2.

Panos e lenzos..........

1 vara castelá de 4 palmos, equivale a 836 milims

Outros efectos..........
1 vara de 4 cuartas galega equivale a 861 milims
Outros usos..............
A braza nominal de 8 cuartas galegas igual a 1 metro 721 milims
Aceites...................
A medida arroba castelá de 25 libras, equivalentes a 12 litros 563 mililitros. = e para o menudeo = o cuartillo e as súas divisións
O peso...................
1 libra castelá de 16 onzas equivale a 460 gramos e ademais seus submúltiplos, arroba e quintal.
O peso....................
1 libra galega de 20 onzas, equivale a 579 gramos e ademais seus múltiplos e submúltiplos: arroba e quintal.

A modificación de pesas e medidas arranxadas ao sistema métrico decimal poden usarse baixo os tipos seguintes
Poderá usarse para medir:
Trigo o centeno.......
1 ferrado de 20 litros, equivalente a 11 concas 50 cents dos cales 5 equivalen a 1 hectolitro. = tipo nos cereais.
Millo e feixóns........
1 ferrado de 25 litros, equivalente a 14 concas 38 cents dos cales 4 computan 1 hectolitro, = tipo nos cereais
Viño.....................Viño.....................
(outro cabazo)
1 cabazo de 18 ½ litros, que pesara 39 libras 80 centes castelás igual a outros tantos cuartillos, dos cales 26 cabazos  computaran unha pipa que conteña 468 litros, pesando 476 quilogramos 424 gramos, equivalentes á 1035 libras castelás. = Para completar un hectolitro precísanse 5 cabazos e 10 litros máis.
Dobre decalitro
1 cabazo de 20 litros (dobre decalitro), que pesara 44  libras 23 cents castelás igual a 44’23 cuartillos, e para computar 1 pipa precísanse 24 cabazos, contendo 480 litros, pesando 488 quilogramos 640 gramos.
Para medir e pesar

O viño...................

Y 400 gramos equivalentes a 1062 ls castelás = Para completar un hectolitro precísanse 5 cabazos que é o tipo fixado nos líquidos. O cómputo dunha pipa con este cabazo ten de aumento 22 libras.

Graos e sementes....

1 conca de 2 litros equivale á 1 conca 15 cents

Os terreos................

1 vara de 28 decímetros = equivale a 13 cuartas galegas das que 64 cadradas computan 5 áreas 00 centiáreas igual a un ferrado de sementeira de medida actual. = A hectárea é tipo nas agrarias, polo que se compara con 100 áreas.= a 20 ferrados de sementeira.

Panos lenzos
e outros efectos
1 metro equivalente a 1 vara 7 pulgadas 00 líneas de castela = e igual a 1 vara 5 pulgadas 9 ½ líñas de Galicia.  (A castelá= 1’196   A galega = 1’ 157)

Os aceites.............
1 litro equivalente a 1 libra 990 mil2.
1 decalitro = 10 litros, equivale a 19 libras 9/10

O peso.............

1 libra de ½ quilogramo, equivale a 17 onzas 33 cens
1 quilogramo = dos cales 11 ½ é unha arroba, e 46 igual a 1 qq castellano, e 57 ½ equivale a 1 qq de Galicia. 1 hectárea son 20 ferrados de sementeira = 1 ferrado de sementeira = 8 ferrados de millo…[1] O seu Regulamento pódese ler no arquivo dixital da Biblioteca Nacional de España no seguinte enderezo: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092980&page=1