21/02/16

Aínda que non estaba previsto, e dado que o Entroido foi prorrogado por mor do mal tempo e agora estou a espera de que os netos veñan a disfrazarse para saír nel vou pór o texto do telegrama que o alcalde de Bueu, ao igual que o resto dos alcaldes da provincia, recibiu do Goberno Civil no febreiro de 1935. Esta documentación transcrita tamén sérvenos para entender mellor a entrada do blog anterior aínda que sexa outro ano:

“Próximas festas entroido, non se permitirá circulen polas rúas máscaras con anteface nin de noite nin de día, pudendo soamente nos bailes de Sociedade e demais Centros, coas garantías necesarias esixindo todos medios cumprimento esta orde . En canto a comparsas, estudantinas, murgas, etc. así como coplas que se propoñan, cantar ou dicir, é facultade desa alcaldía autorizalas tendo en conta sempre estado excepcional alarma y circunstancias localidade que terá moi presentes se entendera conveniente e oportuno prohibir batallas serpentinas e conffety.”


06/02/16

BANDO
 O ALCALDE DE BUEU
FAI SABER: que en cumprimento de disposicións vixentes, entre elas o artigo 16 das Ordenanzas municipais, acordei previr.
1º Que durante os días de Entroido non se permitirá a circulación polas rúas de persoas con disfraces que leven a cara tapada.
2º Prohíbese así mesmo o uso de traxes que simbolicen institucións o membros da mesma e todos os que estean determinados para as distintas autoridades.
3º As persoas que se disfracen e queiran cubrir o rostro con anteface, durante o día, solicitarán desta alcaldía a correspondente licencia e unha vez obtida haberán de levar un número en sitio ben visible do disfrace.
Para o cumprimento do exposto encarezo a todo cidadán, amante da orde, ase mesmo aos dependentes da miña autoridade e demais Axentes da mesma, deteñan e poñan á miña disposición ao contraventor deste bando.
Bueu 6 de febreiro de 1932

Asina o Alcalde: Jesús Prieto

01/02/16

Nunha grande parte do século XIX os días de mercado en Bueu –non de feira- eran os xoves e domingos. Mais un 9 de novembro de 1898 o Alcalde Presidente do Concello de Bueu Miguel Nogueira edita un bando no que :
Fago saber: que o concello da miña presidencia, atendendo ás moitas e repetidas queixas da veciñanza contra a instalación do mercado dominical, por ser un móbil de retraemento dos fieis en cumprir cós Sagrados deberes que a nosa Santa Relixión Católica impóñenos, en Sesión do sete do corrente acordo trasladar dito mercado para os luns de cada semana.
E a fin de que se observe ase por todos os meus administrados, faise público”.