01/10/20

 Hai pouco máis dun mes, Fernando Miranda púxome en coñecemento dun ‘suposto’ xogador do C. F. Barcelona no primeiro terzo do século XX, e que curiosamente era de Bueu. E de ser así, como se apelidaba ‘Miranda’, ata cabía a posibilidade de ser un familiar seu...

O bueués Amador Lorenzo Lemos foi o xogador de Bueu que acadou os máis altos niveis no fútbol español e o fixo porteiro no Barcelona, Real Madrid, Hercules C.F. e Real Murcia...

O raro do caso era que ninguén mencionara nunca outro veciño coma xogador dos grandes equipos da primeira liña da liga española.

Por suposto que sería, de ser certo, unha noticia moi interesante para compartir neste blog. Por todo o cal decidín recompilar toda a información que puidera sobre a personaxe e sobre a súa actividade partindo da ficha que na historia do F. C. Barcelona (no blog https://www.bdfutbol.com/es/j/j11530.html ) puña del na tempada 1932-33. Busquei máis pistas para analizar e nomes de familiares a quen preguntar.

A raíz disto conseguín un pequeno conxunto de documentos extraídos, case todos, de hemerotecas de xornais como El Correo Gallego, La Noche, etc. polos que puiden facer un seguimento da súa actividade como xogador, entrenador, masaxista, etc. coincidentes en parte coa ficha mencionada.

Pero o que quería confirmar en primeiro lugar era se existía ou existira unha persoa de Bueu con ese nome e que as datas de nacemento e defunción foran as mesmas.

Efectivamente houbo un tal RAMÓN MIRANDA PÉREZ nado en Bueu o 27-12-1908 (non no 7-11-1909 da ficha) e que morrera na mesma data que indicaba a ficha. A pesar de que eran moi significativas as coincidencias eu non podía dar por válida a noticia xa que na documentación manexada atopei indicios que me chamaron á atención que reforzada a teoría de que o bueués e o xogador eran dúas persoas distintas.


As pescudas, logo de artellar unha especie de árbore xenealóxica, leváronme a dar con familiares directos do Ramón Miranda de Bueu e un dos fillos deste confirmou que non fora xogador senón, toda a súa vida, mariñeiro.

O misterio fora resolto: eran dúas persoas co mesmo nome e apelidos e, por algún erro, alguén dou as datas e referencias de Bueu...cando o que tiña que poñer a orixe asturiana e non galega do xogador/adestrador.