27/02/23

De moitos é sabido que dende os inicios da constitución dos concellos os cidadáns, ao través destes, contribuían ao pago das Xuntas de Instrución Provinciais e nacionais, escolas Normais de mestres, de centros universitarios, de cárceres provinciais, de mantemento dos veciños na milicia, da construción de todo tipo de estradas e dun longo etc.

Arquivo M. de Bueu Ca. 132/4

Fai 180 anos de que o xulgado de 1ª Instancia de Pontevedra lle reclama a uns bueueses, por mediación da alcaldía, uns pagos por gastos médicos e por outras ...

A notificación á que me estou a referir é para que se avise a Benito M. para que pague 67 reais con 14 marabedís por ser este o importe adquirido polo recoñecemento que lle fixeron uns médicos a consecuencia da enfermidade que padeceu nunha perna estando no cárcere. Si, leron ben, estando no cárcere.

Lonxe do meu ánimo é dar ideas para a Sanidade dentro e fóra do cárceres.

E iso é só a metade do que debería pagar pois a outra metade a pagara un veciño seu, Rafael de la Torre.

Mais as cousas non quedaron niso xa que aproveitando esta notificación engádeselle unha factura de 14 reais e 24 marabedís extensible tamén, a mesma cantidade, ao mencionado Rafael de la Torre, por reclamación do Alcaide da prisión provincial polo que lles correspondía a cada un pola súa saída deste cárcere.

E como diría alguén máis sabido: “que non se queixen que se fora anos atrás tamén terían que pagar, entre outras, a comida e ata o soldo do carcereiro”.

Quen non se consola é porque non quere!