23/04/17

Hórreos na praia de Bueu -1868


Ao longo do tempo constátase a presencia de hórreos na longa praia que era o fronte marítimo de Bueu. Dende os hórreos de Pescadoira ata o que estaba xunto á salga de Galup o “A Requisa” na Banda do Río que segundo me dixeron é un dos que están no pazo de Santa Cruz. Pero o que agora quero exporlles é o que ocorreu con dous deses hórreos...
  Na Sesión Ordinaria do Pleno do Concello de Bueu do día 29 de abril de 1868, presidida polo alcalde Manuel González Plá, e como único punto do día trátase da pretensión de Dn Gaspar Massó e Dn Jaime Bolibar de seguir mantendo uns hórreos construídos por eles  na praia fronte ás súas respectivas casas. A denuncia para que se mantivese expedita a praia viña da Comandancia de Mariña e o concello dálles 15 días de prazo para que os retiren, como así o fixeron. 
Recreación en foto de 1907
A transcrición da Acta desta sesión:
“... Desuse conta das solicitudes que elevaron á Alcaldía Dn Gaspar Massó e Dn Jaime Bolibar pedindo se lles permitise conservar no sitio que hoxe están , ou sexa próxima, o do primeiro, á Consistorial e fronte á súa respectiva casa o do segundo, os hórreos que implantaron na Praia desta Vila, toda vez segundo as disposicións tomadas pola Axudantía de Mariña en Bueu á limpeza da mesma e que estivese desembarazada de todo estorbo, parece quere privarse de telos na paraxe que se recoñecen; e como non pode toleralo nin consentilo o Concello porque ademais de esquecer os seus deberes choca directamente coas medidas adoptadas pola citada Axudantía á quen se dispensou a reparacións debidas para levalas a feliz termo, considerando ademais, que outras persoas secundando a aquelas, desviaron os que tiñan fronte as súas casas no sitio de Pescadoura e finalmente que non se lles recoñece dereito de propiedade sobre o terreo no que se implantaron os citados hórreos, acorda o Concello por unanimidade se lle denegue aos expresados Dn Gaspar Massó e Dn Jaime Bolibar a pretensión que intentan, aínda que concedéndolles por un trazo de consideración quince días de termo a cada un para que os retiren e fagan desaparecer do sitio trasladándoos a onde mellor lles acomode sempre que non estorben, comunicándolles así polo señor Presidente. Co o cal levantouse a sesión. Tras todo o cal e certifico”
      Sinatura do alcalde e concelleiros presentes


Ningún comentario: