01/05/17

Medo a que os traballadores se manifesten o 1º de Maio - 1932

O 30 de abril de 1932 o gobernador civil da provincia envía un telegrama aos alcalde, ao de Bueu tamén, polo que lle pon en coñecemento que non se autoricen manifestacións nin mitins ao aire libre coa escusa de evitar enfrontamentos entre as distintas organizacións obreira.
O telegrama do gobernador:
“En previsión desordenes públicos os encontros entre elementos obreiros distintas tendencias particípolle no debe autorizar manifestacións ni mitins ao aire libre o 1º de maio podéndose autorizar outros actos proxectándose en locais pechados, excursións ou xiras ao campo adoptando, caso necesario, as debidas medidas de precaución e dándome conta oportunamente,
Gobernador Civil”
 
O alcalde respondeu co seguinte Decreto:
“Recibido o precedente telegrama do Goberno Civil da provincia, notifíquese do seu contido aos presidentes das Sociedades obreiras deste termo, para que se absteñan de saír no día de mañá con motivo da festa do Traballo, 1º de Maio, en manifestación pola vía pública, autorizándose en cambio reunións en locais pechados e excursións ou xiras ao campo dentro da maior orde e compostura. A infracción que se observe será enerxicamente reprimida.
Bueu 30 de abril de 1932”
Asinado : Jesus Prieto
 Este Decreto foi notificado nas distintas Sociedades polo garda municipal Manuel Palmeiro:
Na Sociedade de Agricultores a Francisco Pérez
Na Sociedade de Oficios Varios, ao seu secretario, Manuel Loira
Na Sociedade de Mariñeiros, ao seu secretario, Manuel Agulla
Na Sociedade de Canteiros, ao seu presidente, José de la Torre

Ningún comentario: