11/05/17

Radiografía dun obreiro da construción - 1941


Vou aproveitar a resposta a unha enquisa solicitada polo Director Xeral de Arquitectura del Madrid á alcaldía bueuense para coñecer moitas das situacións polas que pasaban os obreiros da construción, na posguerra (1941), no concello de Bueu.
Aínda que as respostas son xenéricas e a veces non se axustan correctamente ás preguntas dan un panorama de gran precariedade neste sector no que “non hai paro obreiro”. Como sería noutros sectores?
 1.     Censo de obreiros da construción o 1º de xaneiro de 1941. Arredor de 310.
2.    Porcentaxe do paro obreiro. Non existe nesta rama de traballo.
3.    Rendemento comparativo do obreiro en 1920, 1930 e 1940. Igual.
4.    Xornais de Oficial, Axudante e Peón. 13, 11 e 9 pesetas.
5.    Xornal necesario para cubrir as necesidades mínimas de cada categoría de obreiro. 25, 20 e 15 pts. respectivamente.
6.    Condicións da vivenda obreira. Do total delas, un 2% corresponde a casas tugurios, equivalente ao 3% respecto ás casas modestas.
7.     Renda media da vivenda para o propietario e límites de aluguer para o obreiro. Como renda poderá obterse o 4% e o aluguer oscila entre 15 e 50 pts. mensuais. obreiro en vestiario
8.    Gasto mensual do obreiro en vestiario e calzado. 50 pts. para o máis imprescindible.
9.    Gasto mensual do obreiro en alimentación. 200 pts.
10. Outros gastos. 40 pts. mensuais.
11.  Gasto total mensual resultante e se hai diferencia entre ingresos incluíndo subsidio. Son compensados comendo e vestindo mal.
12. Promedio, tomando como tipo o obreiro casado e con 3 fillos menores. Gasto mínimo mensual: alimentación 400 pts; vestido e calzado 50; vivenda 25; outros gastos 25.
Bueu 31 – 3 - 1941


Ningún comentario: