01/04/18

Fuga do calabozo municipal de BueuCorren tempos nos que os presos, as fugas, etc. están no día a día... E esa mesma insistencia da noticia nos medios de comunicación fixeron aflorar o documento que lles vou a presentar hoxe e que fala da primeira[1] de dúas fugas sonadas de presos do calabozo do concello de Bueu ocorrida no ano 1900.  
O oficio onde imos saber o que aconteceu ven da man do mesmo “carcereiro” cuxa explicación non sabemos se convenceu ao alcalde ou non, pois o relato parece, cando menos, un tanto novelado...
Mais véxano transcrito integramente:

Señor Alcalde municipal deste Concello de Bueu [2] ,
Matias J_xxxxx P_xxxxxx veciño desta vila e encargado por V. da custodia do que se di chamar Balbino S_xxxxxxx P_xxxxx detido no depósito municipal por vendedor de Pólvora, a V. maniféstolle: Que estando dentro de dito depósito con este individuo abalanzouse sobre min poñéndome unha navalla de afeitar ao pescozo ao que me intimidei e mentres tanto apoderouse da chave, franqueou a porta y fugouse.
O que participo a V. para o seu coñecemento e demais efectos por medio do presente que non asino por non saber. Verificándoo ao meu rogo os que subscriben en Bueu a nove de xuño de mil novecentos.
(asinan) Franco Rúa  e  José Bon

[1] Xa que, da segunda, de consecuencias funestas, ocorrida o 7 de decembro de 1936, pode lerse, cunha pequena biografía e acontecer de cada un dos fuxidos, na revista ‘Crónica da represión en Bueu’ de abril 2007, páx. 5-6, editada pola Asociación Amigos de Johán Carballeira.
[2] Miguel Nogueira Fráguas

Ningún comentario: