01/01/21

Denuncias por festas ‘ilegais’

  Nestes tempos, observamos que repetidamente os medios de comunicación poñen o punto de mira nas festas ilegais que proliferan por toda a xeografía do noso país como unha causa máis, das relevantes, que permiten transmitir o virus que a un grande número de cidadáns lles sega a vida.

Sen entrar, polo de agora, en disquisicións nin polémicas ateigadas de racionalidade ou, polo contrario, de impulsos viscerais só se me ocorre unha palabra: Sentidiño!

Para relaxar un pouco a crispación a que estas actitudes dan orixe vou abrir a espita da historia e tratar de atopar no Bueu do pasado algún “cabreo” por  festas “non autorizadas”...

Nos dous testemuños que atopo coinciden  que están impregnados de moralidade inoportuna, superficial e inexacta. Poderíase seguir cualificándoos en función dos feitos, dos protagonistas. etc. pero deixemos que se esquezan do dito e cada lector saque as súas conclusións:

O luns 8 de decembro de 1924, día da Inmaculada Concepción, celébrase o fin dos traballos co liño, ‘o fiado’; atrás quedara  a sementeira, o ripado, mazado, espadelado, etc. e aínda faltará o ensarillado, o devanado e o tecido.

O fiado era unha operación esperada no traballo co liño que facían as mulleres coa roca e o fuso pois era momento de xuntanza e alegría a onde acudían tamén os mozos na procura de noiva. Era ocasión para as bromas, contos, chistes, cancións, bailes,... dependendo do lugar da fiada e da xuventude dos protagonistas da mesma.

A raíz da carta enviada polo Alcalde de Bueu, Luís Jesús Prieto García, á Secretaría do arcebispo de Santiago dando queixas do párroco de Cela pola denuncia desa fiada na que... Pero mellor transcribo a carta na que lle resposta a Secretaría arcebispal, que é clariña:

La Exma. Ilma Prma. el Arzobispo, mi Señor ha recibido la atenta comunicación del día 17 del corriente en que V.S. ser ha servido darme quejas del proceder observado por el Pbro. D. Juan Paz con motivo de la celebración de la “hilada” que tuvo lugar la noche del 8 de diciembre último en un local de la parroquia de Sta. María de Cela, y bien informado acerca de lo ocurrido, me mandó contestarle diciéndole que el denunciado, lejos de merecer reprensión, es digno de alabanza, pues el hecho de haber sido clausurado dicho local por orden del Ilmo. Sr. Gobernador de la provincia con imposición de multa pecuniaria demuestra palmariamente que las protestas del Sr. Paz contra las reuniones y bailes inmorales que allí se celebraban, no eran exaltación nerviosa, sino solícita defensa de la moral ofendida de palabra y de hecho por los concurrentes a aquellas reuniones.”

A outra das festas denunciadas é na parroquia de Aldán, concello de Bueu, dado que é en decembro de 1839. Ao igual que a anterior vou transcribir a carta, xa que é bastante clara como para non apuntar máis explicacións, que do Goberno político de Pontevedra lle envían ao alcalde de Bueu, Manuel González Plá:

“En vista de cuanto V. me ha manifestado el 21 de noviembre último acerca de la resistencia de una de las hijas de Dn Pedro Bermúdez á concurrir a la casa de su párroco que la mandaba llamar para darle una corrección fraternal para evitar que se repitiese en la de su padre el escandaloso porte de incomodar al vecindario con el bullicio de bailes hasta horas muy altas de la noche, he resuelto que para castigo de la indicada desobediencia imponga V. y exija al D. Pedro Bermúdez la multa de ocho ducados que V. hará efectiva en la comisión pagaduría de este Gobierno político, apercibiéndole que si en lo sucesivo permite reuniones en su casa a deshoras de la noche será penado con mayor seguridad; y a V. prevengo preste el correspondiente auxilio al párroco y autoridades eclesiásticas cuando lo imploren para el desempeño de sus atribuciones.”

1 comentario:

parrishjaenell dixo...

MGM, MGM Resorts - JT Hub
A 용인 출장샵 place for you to experience 양산 출장샵 exciting, Las Vegas, New York-based MGM Resorts, for 상주 출장샵 the first time, at MGM's 서울특별 출장안마 Las Vegas 서울특별 출장샵 properties. The casino is