23/03/12

Os escudos de Bueu...


No Archivo Histórico Nacional, dentro da "Colección sellos en tinta" (1876)  coa sinatura: SIGIL-TINTA_PONTEVEDRA,15,N.5  correspóndese cunha carta do entón alcalde de Bueu D. Manuel González Plá xustificando os selos usados (cos barcos: bergantín e corbeta) por parte do concello que presidía.

Transcrición da carta:

"Los sellos anteriormente reproducidos son los que usaron el servivio del Ayuntamiento y Alcaldía de Bueu provincia de Pontevedra, vinieron y vienen constantemente usados desde la creación del  Municipio que data de más de corenta años. El Bergantin y Corbeta que ostentan flotantes en la mar fueron los emblemas que se creyeron simbolizaban mejor con este distrito como puerto maritimo.
Bueu Septiembre 22 de 1876
El Alcalde
Manuel Gonzalez Pla"

1 comentario:

Seso dixo...

Agora que están coa heráldica de Bueu ás voltas, atrevéndose a confundir a Cruz de Hermelo (cruz da orde de Santiago) cunha cruz da orde de Alcántara ou Calatrava ou mesmo coa Avis de Portugal, ou definindo novos elementos heráldicos sen ningún substento, non estaría nada mal reflexionar arredor da proposta.
E, porque non incluír na faixa que se propón de tres a cinco sardiñas -elemento neutro, sen connotacións relixiosas ou políticas-? por facer mención a un único exemplo.