01/02/20

Suicidouse o coadxutor da parroquia de San Martiño de Bueu

Calquera noticia así sorpréndenos e lamentamos as posibles causas desa decisión. Cando o comento, o que máis descoloca é que sexa un cura o suicida. Pensándoo ben non debería ser así pois, como calquera outra persoa, chega a esa fatal resolución por motivos similares.
O suicidio do cura José Louzao foi o mércores 17 de xullo de 1918 e a noticia saíu no Diario de Pontevedra dous días despois nos seguintes termos:
Suicidio dun sacerdote.
O coadxutor da vila de Bueu, D. José Louzao Andión, suicidouse antonte disparándose un tiro de escopeta no hipocondrio esquerdo.
Realizou o feito no dormitorio da súa casa do lugar de A Graña, ás doce da mañá, aproximadamente.
A perdigonada, prodúzolle  grandes esnaquizamentos no corpo.
A arma que empregou para realizar seus fatais propósitos, cuxas causas descoñecemos aínda, era da súa propiedade.
Inmediatamente de ocorrido o suceso, comezou a instruír dilixencias o xulgado municipal de Bueu, quen telegraficamente o puxo en coñecemento do xuíz de instrución desta capital.
Este ordenou que se lle practicase a autopsia e dera sepultura ao cadáver.
Onte verificouse o enterro do desgraciado sacerdote, concorrendo ao acto case todo a veciñanza daquel pobo”.
Ata aquí a lutuosa noticia e descrición da mesma. O que chamou con posterioridade a nosa atención, e volvémola a retomar, foi a nota que saíu na primeira páxina de El Correo Gallego, naquel momento Decano da Prensa Provincial de A Coruña, onde na sección de humor “De la vida amena”  a utilizaba a ‘chirigota’. Inxustificable tal licencia e solo mitigada a súa transcendencia obxectiva polo afastado da redacción (Ferrol) e por mofarse da expresión do xornalista non do feito lutuoso en si.

De vez en cando aparece algunha noticia relacionando o incremento de suicidios cos problemas sociais, coa crises, co auxe das enfermidades depresivas, etc.
Os datos que mostran as estatísticas non diferencian de  forma clara países ricos ou pobres, moi ou pouco poboados, de unha zona ou outra do planeta. E todo porque o problema é complexo e as causas dispares. Por poñer uns exemplo: Poucos poderíamos imaxinar que Grenlandia, con 61.000 habitantes teña un promedio de 83,0 suicidios[1] seguida de Rusia, con máis de 140 millóns cun de 34,3, ou Francia cun 17,6, ou Arxentina cun 14,2, Países Baixos cun 9,2 ou España cun 7,6...
Significativo é que os suicidios sexan en España o factor máis importante das mortes por causas non naturais.
Penso que o problema habería que abordalo con normalidade e niso a política económica, sanitaria e educativa terían moito que dicir e que facer. Amén das reformas penais ... abordar Eutanasia, Suicidio Asistido e un longo etcétera arredor deste ‘agochado’ problema.
 **********
Información coadxutor José Louzao Andión:
1901.- Foi promovido á tonsura
1905.- Era capelán de Santa María de Rubín (A Estrada)
1906.- Seguía en Santa María de Rubín pero tiña unido a anexa de Lamas
1911.- Ao falecer o párroco de Rubín (Antonio Vázquez) foi nomeado Ecónomo da mesma.
1917.- Foi nomeado (31 de outubro) coadxutor de San Martiño de Bueu[1] Por cada 100.000 habitantes

Ningún comentario: