23/6/18


Galicia, e Vigo como referente, dende o mes de xaneiro ata este mes está a homenaxear ao intrépido mariño Blas de Lezo (1689-1741). O fixo no seu momento coa exposición na Casa de América co título «Blas de Lezo y la Guerra del Asiento»[1] que xa fora inaugurada polo Rei Felipe VI en Cartaxena de Indias no 2016 e que ao longo deste ano segue a percorrer España.
Na lembranza deste ilustre mariño púxoselle o seu nome a un cruceiro lixeiro[2] (1925 a 1932) que acabaría afundíndose nunhas manobras navais a cinco millas da costa de Fisterra e, por sorte, salvándose toda a tripulación.
Será neste cruceiro no que un 4 de maio de 1926, cando estaba en reparación no porto de Ferrol, a desgraza estivo a piques de segar a vida de dous mariñeiros do buque que caeran ao compartimento do dique[3] de proa de non ser pola afortunada intervención de bueués José Estévez Ferradás.
Por esas datas, José Estévez, de 1926 estaba en Ferrol rematando o ano de prácticas como Técnico Auxiliar da Armada[4]. Por mor da súa valentía outorgóuselle ao ano seguinte a Cruz de prata ao Mérito Naval con distintivo branco pensionada con 25 pesetas mensuais.
Todo un heroe! De Beluso…Outros datos do segundo Condestable[5] José Estévez Ferradás:
Naceu en Bon, parroquia de Beluso.
A primeiros de decembro de 1932 sendo Auxiliar 2º foi trasbordado da cañoneira ‘Dato’ ao buque de transporte ‘Contramaestre Casado’.
No mes de abril de 1934 aparece na publicación ferrolá da Armada =Memorial Técnico del Auxiliar de la Armada” un artigo seu titulado «Distancias y estadías». En xuño deste mesmo ano é destinado coma Auxiliar 2º á Escola Janer de Marín.
No 1937 era Auxiliar 1º de Artillería.


[1] Exposición que estivo aberta en Vigo do 25 de xaneiro ata o 16 de marzo. Neste mes de xuño estamos a mirar polas rúas de Vigo exhibicións de duelos de espadas do s. XVIII na honra de Blas de Lezo.
[2] Dende decembro do 2004 a Armada Española ten unha fragata (F-103) que leva o nome de Blas de Lezo.
[3] Obra de construción que permite poñer os barcos en seco para reparalos, pintalos etc.
[4] Remataría o 1-6-1926
[5] Suboficial na artillaría de mariña.

2/6/18

A raíz dos distintos cambios no trazado da procesión de Corpus en Bueu ocorridos nos últimos anos e que se viviron con disparidade nas opinións dos veciños quero mostrar que noutras épocas isto era ‘normal’ e adoitaba poñerse a última decisión na alcaldía. Como exemplo a ‘petición’ do cura párroco de Bueu en 1931, Ángel Rama Lestón que o facía nos seguintes termos:
Téndose que se celebrar por disposición popular a festividade do Santísimo Sacramento nesta vila do S. Martiño de Bueu, vinte un da corrente, o párroco da mesma, que ten a honra de subscribir, compracese en poñelo en coñecemento de V. por se reserva algún motivo de orde público que aconselle algunha variante na tradicional procesión relixiosa subseguinte aos outros actos interinos do culto; así como tamén respecto ás horas e lugar do concerto vespertino que a banda de música amenizadora da festa indicada ten, segundo me din, costume de executar en dito día, para solaz do noso culto e católico pobo.
Reiterando a V. e ao Concello que tan acertada e prudentemente preside meu humilde, pero leal cooperación, haberei de agradecerlle no nome da Comisión de festexos, e acatar miñas reservas o que teña a ben resolver acerca dos mencionados extremos.
S. Martín de Bueu, 16 de xuño 1931
Angel Rama Lestón.”

31/5/18

Na parroquia de Beluso, ao igual que noutros moitas vila da España, constituíuse (novembro de 1937), dependentes da organización de Pontevedra, o movemento asociativo chamado “Mujeres al servicio de España” cuxa principal misión era de confeccionar ou coser prendas, pero tamén servían de canles de donativos, en cartos ou en material téxtil: mantas, calcetíns, panos, etc., para as tropas do exército de Franco.
A agrupación de Beluso da conta ao alcalde de Bueu da súa fundación e para pedirlle a este un local para exercer a súa actividade. Para iso propoñen a escola de nenos da Ruanova, por estar baleira, e un caixón con cadeado para mandar a roupa á sede de Pontevedra e fano co seguinte oficio:

1/5/18

Dende hai moitísimas décadas reivindicouse a presenza médica permanente na illa de Ons. Mais agora, nos últimos meses, vólvese a falar diso na prensa, nos despachos dos distintos organismos oficiais e nas persoas e Asociacións relacionadas coa illa.
Estes últimos de forma expresa, senón que llo pregunten a Celestino Pardellas, están a solicitar polo menos dúas cousas relacionadas con isto:   
·         Que no PRUX (Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia) queden claras as competencias de cada organismo na Illa de Ons.
·         E que nas Illas de Cíes e Ons haxa xa a partires deste verán un Servizo Permanente de Primeiros Auxilios. 
Quixera ao respecto lembrar o papel dos mestres-sanitaros para o que recomendaría ler de novo o artigo: “Ons, o meu paraíso de onte (VI) ¿Mestre ou sanitario?” do mestre  Julio Santos Pena aparecido na revista Aunios nº 7.[1]
Máis nesta entrada quero aportar a información da solicitude en 1947, por parte da Rexedora Provincial de Divulgación da Sección Feminina, dun Botiquín para que a mestra da Illa de Ons puidera atender as urxencias facendo curas, poñendo inxeccións, etc.  
O curioso é que nestas datas non era o Xefe de Sanidade o que tiña que autorizalo senón que era o Gobernador Civil, a proposta dos concellos.
A continuación póñolles o oficio de solicitude deste trámite, ao alcalde de Bueu:
[1] Aunios nº 7 páx. 64-66 á que podedes acceder directamente neste enlace https://bit.ly/2JItBtK

14/4/18


A Garda civil de Bueu quere poñerse ‘legal’ ante a nova realidade política e colocar unha bandeira republicana na fachada do cuartel.
A menos dunha semana despois da instauración da República no ano 1931 o comandante de posto da Garda Civil de Bueu envía un oficio ao alcalde para que este lle facilite “unha bandeira lexítima Republicana” xa que mentres tanto fíxolle un apaño á monárquica que posuían. E o fai nos seguintes termos tal como transcribo:


Ao crearse este Posto foi dotado dunha bandeira monárquica costeada polo Concello desta Vila que na actualidade V. ten a honra de presidir, e como queira que á chegada da nacente República, carécese de bandeira nesta Casa-Cuartel, espero merecer da digna autoridade de V. se facilite a este Posto unha bandeira lexítima Republicana confeccionada con acordo ás disposicións vixentes, segundo me interesa a superioridade; significándolle que no comercio de Don Camilo Davila comprei no día de onte tres metros de xénero morado para arranxar a que na actualidade posuímos e podela izar por agora ata que se me facilite a que na presente lle intereso se así o acorda esa xunta municipal.
Deus que a V. m. a.
Bueu 19 de abril de 1931
O Comandante posto P.A
José García Villanueva