19/07/15

Clase de comercio e idiomas no Bueu de 1902


No 1902 houbo unha subscrición de a 25 pesetas/acción para montar un centro de ensinanza para clases de Comercio e Idiomas.
A idea xurdiu “dalgúns entusiastas fillos do país” relacionados cos curas párrocos de Bueu, Beluso e Cela. Para falar diso convocouse unha “reunión a todos os que representan algo en Bueu”. Feita esta todos os asistentes aprobaron unha serie de bases do proxecto (expostas por Martínez Casamande, cura de Bueu) e, para levala a cabo, nomeouse unha “xunta provisional ou comisión xestora presidida polo médico Sr. Massó e composta  dos Sres. Dr. Riobó, farmacéutico Prieto, Garrido, Lago e o Sr. Sánchez, párroco de Cela, coma secretario levando a presidencia de honra o veterano médico titular querido no país señor Pérez Lapido”.
Como tantos e tantos proxectos deste nunca máis se soubo.
La Correspondencia Gallega 29-11-1922 páx. 2


Ningún comentario: