15/08/13

Miscelánea ao redor do polbo de Bueu

Vendendo polbo de Ons na Lisboa do 1554 

Domingo, que naceu na illa de Ons no 1533 e que morreu en Muxía a idade de 124 anos, lle contaba ao relixioso beneditino portugués Frei Manuel Pereira de Novais que cando tiña 21 anos vivía en Lisboa: "Vendendo Polbo seco, que era a mercadoría que entón se mercanciaba desas Illas de Ons a diferentes partes,.."
O polbo e as matemáticas
Que unha ducia é conxunto de doce unidades non vai co polbo … ou que o quintal é a medida de peso que, segundo as zonas, vai de 50 aos 60 quilos[1] tampouco vai co polbo. Senón que llo pregunten á Revista de Inspección General de 1787 que cita Sáñez Reguart no seu “Diccionario histórico de las artes de pesca Nacional”:
Unha ducia componse de dezaoito polbos, e cada tres ducias  véndense por un quintal”.

Avances na conservación do polbo
No domingo do día 6 de abril do 1930, o correspondente do xornal El Pueblo Gallego, Luís Novas, escribía: “Dada a importancia da exportación en fresco que se fai do polbo, choco e lura sabemos que dous industriais van a montar unha cámara frigorífica”.
Unha enchente de polbo na illa de Ons
Álvaro de las Casas, no 1932, logo dunha estancia dunha semana na illa de Ons, escribía: “Baixamos ao almacén onde meu grande amigo Dídio Riobó ofreceunos non sei cantas toneladas de polbo, saborosísimamente condimentado. Na miña vida vira nin comera máis polbo”. 
Un polbo dun quilo mata a un arroas de 3 metros de longo
En abril do ano 1944 a  prensa[2] titulaba: “Un inimigo pequeno …” e “Un polbo dun quilo mata a un arroas de tres metros de longo”. O arroas ata foi exposto, aos curiosos, na lonxa de Bueu.  Como podedes supoñer a morte foi por asfixia pois ao tentar comer ao polbo este agarrouse de tal xeito á boca que lla pechou por completo.

[1] O quintal métrico (Qm) é unha medida de peso que equivale a cen quilogramos. En Bueu 1 quintal = 100 libras casteláns  = 45,45 kgs
[2] El pueblo Gallego de 18-4-1944. Páx 10

Ningún comentario: