02/04/14

Telleiras e calera de Beluso

Beluso tivo dende hai moito tempo tradición de telleiras. Numerosas foron as persoas, sobre todo mulleres, que traballaron nas mesmas. O barro sacábano da mesma zona[1] e a area da mesma praia.
As que coñecemos estában situadas nos arredores da Praia de Area de Bon. A máis antiga situadas nas veigas proximas ao sur da praia, cerca do río Lixó, que aínda se coñecen hoxe como “Forno de Tella” (na fotografía zona A).
A outra, máis recente, na zona norte da praia ao carón do río Mourazo (na fotografía zona B) pertencía ao Sr. José Ramos Crespo (casado con Eugenia Portela Castro) que tiña unha tenda-ferretería na rúa do Príncipe de Bueu (preto da entrada ao concello). Con posterioridade a telleira continuouna un empleado da mesma, José do Castro, ata que a actividade foi mermando por mor da competencia da industria da tella, sobre todo, de  O Porriño, que a fixo desaparecer.

Na zona entre a praia de Beluso e a Roiba no que logo foi salga primeiro e logo fábrica de conservas (con marcas como Pedra Blanca, SF…) de Salvador Ferradás o mesmo Sr. Ramos comezou  facendo tellas e logo baldosas. Segundo me contan polas noites lle roubaban moitas. Logo dedicou as instalacións á industria “calera”[2]. Parece que este intento empresarial non lle foi moi ben e tivo que emigrar. O fixo cara Estados Unidos.


[1] Nas veigas e tomadas que hai dende o Río Mourazo e o Lixó.
[2] Reseñar que hai constancia de entrada de cal de Bueu no porto de Vigo como o que recolle El Lloyd español do 1 de xuño de 1862 na súa páxina 2 que cita a entrada o 22 de maio da “Polacra Victoria, con cal, de Bueu”. Tamén quero agradecer aos informadores Srs. Millán (pai e fillo)

1 comentario:

Unknown dixo...

Unha entrada moi interesante para os que descoñecíamos esa actividade económica en Area de Bon