22/10/15

Licenza á empresa Massó de Bueu para fabricar cravos – 1927

No ano 1927 a empresa Massó Hermanos solicita autorización para “instalar na súa fábrica de conservas de peixe, unha máquina de fabricación de Puntas de París, con destino exclusivo para as súas necesidades” na fábrica que posúen en Bueu.
Ante a publicación[1] oficial de dita autorización os industriais dedicados ao ramo da fabricación de arameos e Puntas de París elevan instancia ás máis altas autoridades para que lle deneguen á empresa Massó a dita petición aducindo os seguintes motivos:

-         Porque nese momento “hai exceso de fábricas de Puntas de París que apenas traballa polo que hai unha enorme produción a prezos de coste e en cambio o consumo absorbe unha pequena parte, o que orixina un envilecemento nos prezos que é causa da grande crise que atravesa” o sector.
-         Porque son bastantes as fábricas que polas razóns anteriores tiveron que paralizar a fabricación, ou están en suspensión de pagos e quebra.
-         Porque co pretexto do “PROPIO CONSUMO móntanse subrepticiamente novas fábricas que perturban o mercado nacional xa que importan grandes cantidades de arameo estranxeiro aproveitándose das oscilacións do cambio e cotizan a ameaza, con evidente prexuízo da Economía Nacional”
A pesares de todas as queixas do sector o Presidente do Consello de Ministros, de acordo co Comité Regulador da Produción Industrial, autoriza á empresa Massó para que poida fabricar Puntas de París. O que se publica na Gaceta do día 27 de outubro de 1927.

Nota: Grazas a Manuel Aldao por facilitar información.


[1] Gaceta de Madrid n1 155 do 4 de xuño de 1927

Ningún comentario: