01/03/18

Xornadas femininas ilimitadas? Bueu-1933


Un mecánico de máquinas de peche das latas, empregado da fábrica de Massó elevou unha pregunta, nos primeiros meses de 1933, ao Ministerio de Traballo e Previsión: Tal e como se pretende, é preciso modificar as condicións laborais na industria, autorizando xornadas femininas ilimitadas ou diminuír o prezo das horas extraordinarias?
Resulta inquietante e moi raro que en condicións normais un empregado, e para máis irmán do xefe de fabricación de envases, poña en cuestión ante as autoridades a política da empresa. Cal sería o motivo real da pregunta? Foi feita “motu propria” ou inducida?  Fose como fose, responder a esta cuestión hoxe aínda resulta difícil. O certo que por esas datas non había graves conflitos laborais en Massó. A empresa Massó era adiantada non só tecnoloxicamente senón tamén nas condicións laborais. E con respecto ás horas laborais recollo do historiador Manuel Aldao[1]:«No regulamento de 1930 xa aparecían as horas extra»

Transcrición da resposta dada, ao través da alcaldía, pola Dirección Xeral do Ministerio de Traballo, ao traballador:
“Pola presente prego a V. sírvase comunicarlle ao obreiro, empregado da fábrica de conservas da Compañía Massó Hermanos S.A., Ángel XXXXXX que, en contestación ao seu escrito elevado ao Ministerio de Traballo e Previsión, a Dirección Xeneral ordéname lle comunique o seguinte: “Que se considera non é indispensable efectuar as modificacións que se pretenden para que poida traballar a industria en condicións normais, xa que non é posible autorizar xornadas femininas ilimitadas nin tampouco diminuír o prezo das horas extraordinarias.
Saúdalle atentamente
Vigo a 14 de xullo de 1933.”

En vez de dar receitas que cada quen chegue a algunha conclusión, aínda que sexa utilizando só o sentido común, e no día a día obre en consecuencia.


[1] La Voz de Galicia, 4-02-2018: “Cuando Massó se adelantos a las grandes mejoras laborales” de Gladys Vázquez

Ningún comentario: