31/05/18

En Beluso '“MUJERES AL SERVICIO DE ESPAÑA” -1937

Na parroquia de Beluso, ao igual que noutros moitas vila da España, constituíuse (novembro de 1937), dependentes da organización de Pontevedra, o movemento asociativo chamado “Mujeres al servicio de España” cuxa principal misión era de confeccionar ou coser prendas, pero tamén servían de canles de donativos, en cartos ou en material téxtil: mantas, calcetíns, panos, etc., para as tropas do exército de Franco.
A agrupación de Beluso da conta ao alcalde de Bueu da súa fundación e para pedirlle a este un local para exercer a súa actividade. Para iso propoñen a escola de nenos da Ruanova, por estar baleira, e un caixón con cadeado para mandar a roupa á sede de Pontevedra e fano co seguinte oficio:

Ningún comentario: