29/04/24

1º de maio

O 1 de maio do 2017 puxen unha entrada titulada “Medo a que os traballadores se manifesten o 1 de Maio – 1932” a raíz dun telegrama que o gobernador civil da provincia envía ao alcalde de Bueu Luís Jesús Prieto ordenándolle que non autorice manifestacións nin mitins ao aire libre coa escusa de evitar enfrontamentos entre as distintas organizacións obreiras.

Agora vou poñer outro telegrama do gobernador civil aos alcaldes con respecto ao mesmo día, pero tres anos máis tarde, un 27 de abril de 1935. O alcalde que o recibiu foi Ramón Domínguez Ferradás.

“Para festa primeiro de maio por consideralo prudente non se permiten manifestacións ni mitins de ningunha clase, a festa terá o carácter do 14 de abril, non parando os servizos públicos, auga, luz, beneficencia, limpeza, cuxo mantemento procurarase por todos medios garantindo apertura cafés, bares, restaurantes, taxis, etc. respectándose todo caso pactos, pero apoiando decididamente industriais donos establecementos para que por si mesmos o con mínimo persoal permanezan abertos asegurando de maneira máis eficaz a venda natural de pan, leite, carne, peixe etc. Funcionarán así mesmo os espectáculos. Coa debida anticipación adoptará precaucións medidas para que comecen a circulación autobuses liña e tranvías polo costume, evitando coacciones tanto este particular como apertura establecementos.  Consentirá as saídas ao campo e impedirá se intente prolongar durante o día dous a vacación do primeiro de maio. Facendo saber ás organizacións obreiras e a quen o pretendan constituiría isto folga ilegal. Téñame ao corrente de canto ocorra prestándose desde primeiras horas día primeiro servizo especial estea pendente este goberno cada dúas horas canto ocorra. Acúseme recibo este telegrama”

 Os telegramas falan por si solos, e a historia anterior e posterior tamén. Quizais as explicacións veñan dos por que os poderes teñen tantos medos das clases traballadoras...

 
Ningún comentario: