06/02/16

O alcalde de Bueu prohibe levar a cara tapada no Entroido

BANDO
 O ALCALDE DE BUEU
FAI SABER: que en cumprimento de disposicións vixentes, entre elas o artigo 16 das Ordenanzas municipais, acordei previr.
1º Que durante os días de Entroido non se permitirá a circulación polas rúas de persoas con disfraces que leven a cara tapada.
2º Prohíbese así mesmo o uso de traxes que simbolicen institucións o membros da mesma e todos os que estean determinados para as distintas autoridades.
3º As persoas que se disfracen e queiran cubrir o rostro con anteface, durante o día, solicitarán desta alcaldía a correspondente licencia e unha vez obtida haberán de levar un número en sitio ben visible do disfrace.
Para o cumprimento do exposto encarezo a todo cidadán, amante da orde, ase mesmo aos dependentes da miña autoridade e demais Axentes da mesma, deteñan e poñan á miña disposición ao contraventor deste bando.
Bueu 6 de febreiro de 1932

Asina o Alcalde: Jesús Prieto

Ningún comentario: