01/02/16

O alcalde de Bueu traslada o mercado de domingo ao luns

Nunha grande parte do século XIX os días de mercado en Bueu –non de feira- eran os xoves e domingos. Mais un 9 de novembro de 1898 o Alcalde Presidente do Concello de Bueu Miguel Nogueira edita un bando no que :
Fago saber: que o concello da miña presidencia, atendendo ás moitas e repetidas queixas da veciñanza contra a instalación do mercado dominical, por ser un móbil de retraemento dos fieis en cumprir cós Sagrados deberes que a nosa Santa Relixión Católica impóñenos, en Sesión do sete do corrente acordo trasladar dito mercado para os luns de cada semana.
E a fin de que se observe ase por todos os meus administrados, faise público”.

Ningún comentario: