21/02/16

Entroido: Telegrama do Gobernador Civil aos alcaldes

Aínda que non estaba previsto, e dado que o Entroido foi prorrogado por mor do mal tempo e agora estou a espera de que os netos veñan a disfrazarse para saír nel vou pór o texto do telegrama que o alcalde de Bueu, ao igual que o resto dos alcaldes da provincia, recibiu do Goberno Civil no febreiro de 1935. Esta documentación transcrita tamén sérvenos para entender mellor a entrada do blog anterior aínda que sexa outro ano:

“Próximas festas entroido, non se permitirá circulen polas rúas máscaras con anteface nin de noite nin de día, pudendo soamente nos bailes de Sociedade e demais Centros, coas garantías necesarias esixindo todos medios cumprimento esta orde . En canto a comparsas, estudantinas, murgas, etc. así como coplas que se propoñan, cantar ou dicir, é facultade desa alcaldía autorizalas tendo en conta sempre estado excepcional alarma y circunstancias localidade que terá moi presentes se entendera conveniente e oportuno prohibir batallas serpentinas e conffety.”


Ningún comentario: