03/10/16

As caras da Casa de Cultura de Bueu

O pasado 9 de agosto a Casa de Cultura de Bueu cumpriu 25 anos dende que fora inaugurada. Vinte e cinco anos nos que a Biblioteca facilitou o acceso á Cultura a centos de rapaces e adultos do noso concello.
Eu, a parte de felicitalos quixera que as institucións municipais, e a cidadanía en xeral,  se impliquen máis coa Biblioteca para que teña a posibilidade de ser un elemento importantísimo de dinamización cultural.
Por lembrarlles algo voulle pór a cara que puido ter a Casa de Cultura de ser elixido calquera outro dos proxectos presentados para a súa construción.  
Nota: Se foramos ao fondo dos proxectos veríamos que non só variaría o elemento estético senón, e iso sería o máis importante, os presupostarios e os elementos funcionais e de espazos. Moita xente sempre considerou que adoecía, entre outras cousas, do espazo necesario para actividades como a dos centros educativos ou actuacións e actos que atraen a un público numeroso ou que precisan dun escenario amplo.
Os proxectos comezaron a presentarse no ano 1983. A 7 de xuño de 1986 por Acordo Plenario encárgase da redacción do proxecto ao equipo técnico formado polo arquitecto José Miguez León, Miguel Juncal Pereira e Manuel Cerviño García.  O presuposto foi de de 26.764.291 pesetas. A aprobación do proxecto definitivo por parte do Pleno do concello foi na Sesión Ordinaria do 9 de decembro de 1986. 

Arquitecto José Miguez León, Miguel Juncal Pereira e Manuel Cerviño García

 

Arquitecto Arturo Dapena, José A. Hermo e Ignacio Hermo
Arquitecto Federico del Campo Navarro
Outro proxecto 
Como elemento de curiosidade dicir que o folleto da inauguración tivo como espello o da Casa de Cultura de Urretxu (Gipuzkoa) co distingo que este último pasou de ser de folleto inaugural a un estable de información-guía coa localización das dependencias do inmoble  e das actividades que alí se realizan. 


Ningún comentario: