19/01/17

Sociedad Recreo Gimnasio Artistica de Pescadoira (1905-1914)

A primeiros de febreiro de 1905 o xornal bueuense La Voz de Bueu, daba a noticia que na casa-comercio de José Pérez Troncoso, fíxose un redondal na horta no que actuou unha Compañía ecuestre. Espectáculo amenizado pola banda de Paratcha.
Aproveitando esta actuación da compañía ecuestre en Bueu, baixo a dirección do Sr. Deforjo, falouse con el para facer unha clase de ximnasia.
No mes seguinte, e o mesmo xornal, comentaba da Xestións para crear una Sociedade Recreativa para o que se acordou que, para comezar, sexa o seu local o cascador (logo salga) de Francisco Rúa Pazó na baixada a Pescadoira.

En canto á clase de ximnasia non hai documentación que a confirme ou a desminta mais algo debeu facerse nese sentido porque o nome completo da sociedade foi: Sociedad Recreo Gimnasio Artistica.
Na directiva constituínte da Sociedade estaban persoas moi próximas ao conserveiro Juan Tapias (fillo) como eran Manuel Martínez, Francisco Pardo, Francisco Puig e Ramón Galup.
A inauguración do local parece ser que se fixo o 23 de abril dese mesmo ano.
 En canto a outro tipo de actividades deportivas patrocinadas por esta Sociedade temos as Regatas de canoas, bucetas, traiñeiras, botes polbeiros e gamelas, que se celebraron o día 31 de xuño. Deste evento coñecese que:
Regata Traiñeiras:  1º Premio… con trofeo da Sociedade Ximnasio  e 2º Premio… trofeo de Eduardo Vincenti, que meses momentos era alcalde de Madrid.
Regata botes polbeiros: o 1º Premio…donado polo gobernador de Cáceres, José Boente Sequeiros, eran 25 pts.
Regata gamelas: 1º e 2º Premio… doado polo Recreativo Ximnasio eran de 10 pts a cada un.
 Outras particularidades desta regata recollidas por J. Mª Estévez eran:
Que a saída foi desde Pescadoira , fronte a fábrica de Curbera (despois a de Alonso).
Que o percorrido era de 1800 e 2000 metros. Que a traiñeira, competiron catro, gañadora nos 2000 metros foi “La Antigua” con 10 minutos.
O xurado estaba composto por Gaspar Massó Ferrer, Francisco Garrido, Antonio Fontanils, José Garrido, Manuel Santos Varela (Charreche), Gil, Durán e, como secretario José Domínguez.
No 1912 achégase a Bueu o bueuense afincado en Córdoba (Arxentina) Manuel Antonio Bares Giráldez, irmán de Matilde Bares. O motivo era facer entrega de 2.000 pesetas recadadas entre os emigrantes da nosa contorna para a Sociedad Recreo Gimnasio de Artístico.

Ao parecer todo foi ben mentres a sociedade tiña como gran valedor ao industrial Juan Tapias. Ao marchar este para Vigo comezou a declinar a actividade ata que en setembro de 1914 o alcalde de Bueu comunícalle ao Gobernador civil que queda disolvida a Sociedad Recreo Artístico en virtude dun acordo da xunta en vista da excesiva baixa de socios”.

Ningún comentario: