13/04/17

Bando do alcalde de Bueu para que se celebre o día da República-1932


Co gallo da “conmemoración do establecemento do Réxime republicano” o alcalde de Bueu, Jesús Prieto García publica un Bando para que o pobo celebre como día festivo este evento o 14 de abril.
Transcrición do texto:
“DON L. JESÚS PRIETO GARCÍA, ALCALDE DO CONCELLO DE BUEU.
                   FAI SABER: Que declaro o día de mañá de festa nacional en conmemoración do establecemento do Réxime republicano, implantado pola vontade do pobo na súa función soberana do 12 de abril do pasado ano, é un deber inescusable que me dirixa aos meus conveciños, sen distinción de clases ni categorías, amantes todos do ben da Patria, para que , exteriorizando a satisfacción polo sistema que nos rexe, principio e medio de toda democracia, téñase como tal día de festa a cuxa fin, encarezo engalánense os balcóns con colgaduras das cores da ensina nacional, e se paralicen os traballos e pechen os comercios, estes desde a hora de once por darse a circunstancia de ser día de mercado.
Bueu 13 de abril de 1932

Carimbo da Alcaldía e sinatura de Jesús Prieto

Ningún comentario: